3D VIZUALIZACE

Vizualizace je součástí základní instalace (od verze 6). V základní instalaci neumožňuje výstupy!

Modul 3D VIZUALIZACE navíc umožňuje poskytnout prezentaci DMT v multimediálním kontejneru AVI, rastrových formátech a pro volně šiřitelnou prohlížečku AtlasFree3D. Doplnit DMT stafáží (stromy, budovy, postavy, automobily, ...).

Aplikace: Jedná se o nadstavbu programu ATLAS DMT, která slouží k vizualizaci, grafickým a multimediálním výstupům DMT.

Technologie OpenGL využívající rychlého vykreslení pomocí pole vrcholů a Vertex Buffer Object, metoda využívající paměť grafické karty.

Možnosti 3D vizualizace:

  • posun, natočení, zoom (pomocí myši, zadáváním hodnot na řídícím panelu)
  • zobrazení více modelů terénu najednou (vhodné pro časové změny DMT)
  • zobrazení laserscanového formátu LAS
  • převýšení, vyhlazení, doplnění textury na povrch DMT, průhlednost
  • výplň DMT plně (barevně), hypsometricky (ostře nebo plynule), jako síť, případně bodově
  • osvětlení, mlha, popisy, objekty, kresba podstavce k DMT, změna pozadí (barva, textura)
  • stafáž (porosty, postavy, vozidla), které je možné umístit jednotlivě nebo hromadně podél nebo uvnitř oblasti vymezené linií (háj, alej), nastavení rozptylu polohy i velikosti, stafáž je tvořena rastrovými obrázky, které se při změně směru pohledu natáčejí k pozorovateli
  • zobrazení budov, které jsou definovány uzavřenými polygony - segmenty stěn a střech, jednotlivé segmenty je možné pokrýt texturou (např. fotografií nebo návrhem fasády), pokrytí střech, využítí formátu DXF ke kresbě budov v případě uzavřených polyčar
  • podél linie nebo interpolací mezi polohami pozorovatele je možné vytvořit "průlet" do AVI souboru
  • propojení s informačním systémem MISYS firmy Gepro

Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty