ATLAS DMT

Nabídka systému Atlas je členěna podle tří hledisek:

1. Podle počtu najednou (v jednom modelu) zpracovávaných bodů:

  • do 250 000  bodů (STANDARD). Vyhoví většině zadání. Obsáhne plochu přibližně o rozloze okresního města.
  • do 666 000 000 bodů (MEGA). Pro zpracování velkých území najednou. Lze pomocí ní zpracovat území o rozloze okresu až kraje.
Pozn.: Uvedené rozlohy území je nutno chápat orientačně. Při vysoké požadované přesnosti zaměření budou menší, naopak lze v případě potřeby modelovat i rozsáhlé oblasti malým počtem bodů - např. při vizualizacích. Atlas obsahuje prostředky pro zahušťování i ředění bodového pole.

2. Podle možností zpracování a zobrazení DMT.

Systém Atlas nabízí varianty DMT a Plan. Varianta Plan je určena uživatelům, kteří pracují se zaměřenými trasami - polygony.

  • Plan - Je schopen DMT pouze zobrazit (nikoli vytvořit), a provádět některé operace s již vytvořenými profily a řezy. Umí rovněž vykreslit profil nebo řez podle zaměřeného polygonu. Je vhodný pro projektanty liniových staveb, kteří nepracují se zaměřením plochy (jen polygony), nebo jako další instalace pro dopracování výstupů ve větší projekční kanceláři.
  • DMT - Generace a editace DMT a jeho základní zpracování - vrstevnice, popisy bodů, barevné znázornění ploch. Vhodný pro zpracování mapových podkladů.

3. Podle vazby na další programy

  • ATLAS DMT - Základní provedení, určené pro samostatnou práci. Vyžaduje pouze  operační systém Windows  XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10. Systém obsahuje vlastní kreslící program (grafický editor). Kromě speciálních funkcí týkajících se DMT je možné je použít i na běžné kreslení - úsečky, texty, polygony, bloky, výplně, šrafy, typy čar apod. Umí tisknout výkresy, případně je exportovat do formátů DXF,WMF,BMP.
  • ATLAS VRST - DMT pro produkty Misys a Kokeš firmy Gepro.
  • MISYS Atlas - Rozšíření pro známý informační systém.

Rozšiřující moduly

Modul Design

Umožňuje zpracování DMT po částech - vyjmutí zpracování a opětné vložení, nebo vložení projektu nebo nového zaměření DMT do původního stavu. Vhodné pro projektanty zemních prací, vodních toků a cest.

Modul Řezy

Podle polygonu zadaného v situaci nebo z textového souboru za zaměření  odvodí profil nebo příčné řezy. Řezy i profily jsou dynamicky propojené s polygonem - při změně jeho vedení se řezy automaticky přepočítají.

Modul Objem

Počítá kubatury mezi dvěma plochami (DMT), typicky mezi zaměřením starého a nového stavu nebo zaměřením a projektem.

Modul Eroze

Specializované nástroje využitelné v oblasti hydrologie pro analýzu odtokových poměrů na území a v oblasti protierozní ochrany.

Modul 3D Vizualizace DMT

Vizualizační modul. DMT pomocí technologie OGL zobrazí v prostorovém pohledu. Výstupem je rastrový obrázek modelu nebo AVI sledující definované polohy kamery a cíle nebo dráhu kamery. Mapuje na povrch bitmapy - ortofota, mapy, textury. Při využití 3D objektů je možné zobrazení porostů, budov a jiných objektů.

Modul Těžba

Speciální provedení pro těžební činnost - výpočty objemu vrstev a plánování těžby.

 

Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty