Ceník

ATLAS DMT verze 16

Uvedené ceny jsou bez dph.

Digitální model terénu

Obj.č. Produkt: STANDARD
do 250 000 bodů
MEGA
do 666 mil. bodů
16.01

ATLAS DTM základ

Vytváření, úpravy a zobrazování digitálního modelu terénu ve speciálním grafickém editoru (vrstevnice, hypsometrie, sklony, popisy, obecné i speciální grafické objekty, rastry, export 2D/3D DXF, možnosti 3D pohledu na terén, oprava reliéfu, generalizace DMT, zahuštění DMT, transformace a ustavení rastru)

39 900 Kč 74 900 Kč

Rozširující moduly:

Obj.č. Produkt: Cena:
16.10

DESIGN

rozdílové modely, modelování podél linie (svah, koryto, násep, jáma, halda), práce s částí modelu, výběr oblasti a návrat oblasti do modelu, vyhlazení povrchu DMT

24 900 Kč
16.11

Řezy

Podélné a příčné řezy podle polygonu v situaci

24 900 Kč
16.12

Objem

výpočet kubatur mezi dvěma plochami (výpočet iteracemi, rozdílový model a znázornění výsledků)

24 900 Kč
16.13

3D VIZUALIZACE DMT

izualizace, animace, doplňující objekty (stromy, budovy, popisy apod.), export projektu pro 3D prohlížečku, export do VRML a AVI

27 900 Kč
16.14

EROZE

hydrologické nástroje + výpočet eroze (půdního smyvu G)

24 900 Kč
16.15

Těžba

geologický model a plánování těžby, výpočet objemů ve vrstvách

64 900 Kč
16.16

DGN_in

funkce pro import výkresů DGN

4 000 Kč
16.17

Laser Scanning

funkce pro prevzorkování, filtrace, editace v řezech, ...

27 900 Kč

ATLAS DMT zvýhodněné sestavy:

Obj.č. Produkt: STANDARD
do 250 000 bodů
MEGA
do 666 mil. bodů
16.80

ATLAS Projekt Plus

DMT+Design+Řezy za zvýhodněnou cenu
82 900 Kč 107 900 Kč
16.85

ATLAS Pozemkové úpravy

DMT+Řezy+Eroze za zvýhodněnou cenu
83 900 Kč 110 900 Kč
16.90

ATLAS 3D Vizualizace

DMT+ 3D Vizualizace za zvýhodněnou cenu
62 900 Kč 90 900 Kč
16.95

ATLAS Geo

DMT+Řezy+Objem za zvýhodněnou cenu
82 900 Kč 107 900 Kč

ATLAS PLAN verze 16

Profily a řezy z textových souborů (Y,X,Z) nebo hotových modelů, práce s hotovým DMT

Obj.č. Produkt: STANDARD
do 250 000 bodů
MEGA
do 666 miliónů bodů
 

Modul Plan

je vhodný jako doplňující instalace programu ATLAS DMT při projekčních pracích. Jedná se o plnohodnotné programové prostředí s možností tvořit podélný a příčné řezy na hotovém DMT. ATLAS PLAN lze doplnit projekčními moduly CESTY, TOKY, KANAL, ODSTŘEL nebo dalšími rozšiřujícími moduly.

  39 900 Kč 
  Upgrade nebo povýšení verze bude vypočteno individuálně dle rozsahu instalace a původní verze.      

Aplikace nad modulem Řezy nebo ATLAS PLAN:

Obj.č. Produkt: Cena:
16.3.1

TOK

projektování úprav vodních toků, poldrů a rybníků

27 500 Kč
16.3.2

CESTY

projektování polních, lesních cest a místních komunikací

27 500 Kč
16.3.3

KANAL

projektování venkovních rozvodů gravitační kanalizace

20 900 Kč
16.3.4

VODA

projektování venkovních vodovodů

20 900 Kč
16.3.5

ODSTŘEL

projektování trhacích prací

60 000 Kč
16.3.6

TUNEL

projektování tunelů

165 000 Kč
16.3.7

DMT Vodní hladiny povodní

tvorba modelů z 3D bodů hladiny a osy údolí nebo toku (vhodné pro historické povodně nebo výstupy z matematických modelů povodňových průtoků s cílem vytvořit plochy záplavových území, hypsometrii hloubek a vypočítat objemy vody v dané ploše). Pro plnou funkčnost je nutný modul TOK.

98 500 Kč
  ATLAS PROHLÍŽEČKY volné prohlížení výkresů a připravených souborů ATLAS DMT  (od verze 5.04 jsou součástí instalace)  


 

Obj.č. Produkt: Cena:
16.P2D

ATLAS DMT 2D VIEW

ZDARMA 
  Prohlížení a tisk souborů a4d - připravené výkresy programu ATLAS  
16.P3D

ATLAS DMT 3D VIEW

ZDARMA 
 

Prohlížení souborů F3D

připravené vizualizační prostředí s texturami a objekty (Výstup z vizualizačního modulu programu ATLAS DMT) 
 


Obj.č. Služby: Cena:
16.S1 Příprava DMT terénu (txt,stx,dxf - X,Y,Z) 500 Kč/hod
16.S2 Příprava DMT georeferencovaných jevů (znečištění, výškové diference, geofyzikální charakteristiky a pod.) 500 Kč/hod
16.S3 Tvorba podélných profilů a příčných řezů nad zadaným DMT  500 Kč/hod
16.S4 Výpočet kubatur (z dodaných dat) 4000 Kč
16.S5 Vizualizace, 3D studie území (z dodaných dat - ortofoto, textury, zabaged, txt apod.)  3000 Kč
16.S6 Příprava a výstupy DMT pro další zpracování 2000 Kč
16.S7 Školení na pracovišti zákazníka 5 500 Kč / 1 den + cest.náklady
16.S8 Výměna HW klíče na ochranu licence programu ATLAS DMT 1000 Kč/kus

Množstevní slevy:

Obj.č. Služby:    
  Množstevní slevu lze uplatnit pouze na moduly zakoupené více než jednou.
  Při současném nákupu 2. instalace je cena 2. instalace snížena o -20%
  Při současném nákupu 3. instalace je cena 3. instalace snížena o -30%
  Při nákupu většího množství instalací nebo síťové instalace bude cena stanovena individuálně. -30% až -60%

Upgrade:

Obj.č. Služby:  
  Upgrade z verze 6 za 40% nových cen
  Upgrade z verze 5 za 65% nových cen
  Na vyžádání poskytneme přesné vyčíslení ceny upgrade pro konkrétní instalaci. Rozšíření verze STANDARD na MEGA je vypočteno jako součet rozdílů cen jednotlivých modulů v rozšiřované instalaci.

Zákaznické úpravy a vývoj:

Obj.č. Služby:    
  Po dohodě je možné za úhradu provést úpravy produktů "na míru".    

Ostatní:

Obj.č. Služby:    
  Stávající zákazníci si mohou zapůjčit další instalaci za 10% ceny měsíčně.
  Školní verze:
  Školní verze je určena pouze pro výukové a výzkumné účely.
  Licence jsou poskytovány za 10% koncových cen.
 
  Studentské verze:
  Po dohodě je možné zapůjčit instalaci proti záloze 3000,- Kč. Atlas si vyhrazuje právo studentskou verzi neposkytnout.

 

Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty