DGN

Modul DGN umožňuje imortovat výkresy formátu DGN do prostředí Atlas.

Aplikace: Jedná se o nadstavbu programu ATLAS DMT, která slouží k importu výkresů ve formátu DGN.

Importované výkresy mohou sloužit jako polohopisný podklad DMT a zároveň také jako vizuální informace k manuálnímu vkládání povinných hran. Výkres je možné v prostředí Atlas editovat bez následné změny ve vstupním výkresu dgn. Importovaný výkres se stává součástí výkresu Atlas. Nejedná se o referenční připojení.

Možnosti modulu DGN:

  • vložení pod nový nebo stávající půdorys
  • vložení všech vrstev do jedné hladiny nebo import do zdrojových hladin
  • barvy a typy čar dle vrstev DGN
  • editace importovaného výkresu (změna typů čar, barev, fontů, ... )
Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty