Důlní a těžební činnost

Dokumentace těžebního prostoru, výpočty zásob (modul Těžba)

 • Vedení důlních map.
 • Průběžná aktualizace modelu ložiska podle postupu těžby.
 • Výpočty kubatur odtěžené suroviny i zásob hotových výrobků.
 • Výpočty zásob pro plánování těžby.
 • Kontrolní výpočty odtěžené suroviny za uplynulá období.

Těžba

 • Výpočty kubatur geologických vrstev, včetně kubatur složek suroviny.
 • Obsah složek suroviny je možné definovat podle polohy (umístění vrtů)
 • Grafické znázornění vrstev a složek suroviny v libovolném místě.
 • Důlní značky a šrafy


 

 

Odstřel (aplikace Odstřel)

 • Projektování a dokumentace clonových odstřelů.
 • Návrh umístění jednotlivých vrtů i řad vrtů.
 • Kontrola vzdálenosti vrtů od stěny a mezi sebou.
 • Řezy nad vrty.Textový výstup.
 • Rozval a zátrh. 

Aplikace Vrt - ložiska s plynule se měnícím rozložením suroviny

 • Je určen pro plánování těžby tam, kde nelze definovat geologické vrstvy.
 • Na základě průzkumu (vrtů) vytvoří prostorový model obsahu nebo podílu sledovaných složek v ložisku.
 • Ve zvolené oblasti (ohraničené dvěma plochami nebo půdorysně a výškově) spočítá podíl sledovaných složek nebo kubaturu.

Skládky

 •  Výpočty kubatur pro projektované skládky.
 • Návrh složení skládky podle vrstev odpadu a inertního materiálu.

Kreslení inženýrsko-geologických map

 • Vykreslení objektů a značek 
 • Možnosti práce s hladinami

Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty