Geodézie a kartografie

Výstupy z DMT Atlas

Vrstevnice

 • Normální, hlavní, doplňkové ve zvolené oblasti.
 • Jednobarevné nebo barva podle výšky (hypsometrické)
 • Popisy vrstevnic
 • Volitelný stupeň vyhlazení, kontrola polohy, vypuštění vrstevnic ve sklonu nad zvolenou hranicí, oblast bez vrstevnic.

Barevné výplně

 • Hypsometrie - volitelná barevná škála podle výšky terénu.
 • Sklonitost – podle sklonu terénu.
 • Expozice – barevná výplň podle orientace terénu ke světovým stranám.
 • Osvětlení – pod zadaným vertikálním i horizontálním úhlem.
 • Hypsometrii i sklonitost lze kombinovat s osvětlením.
 • U všech výplní je možné nastavit jejich průhlednost a kombinovat je s jinými rastry.

Pohledové mapy

 • Perspektivní pohled na terén.
 • Pokrytí terénu rastrem nebo kombinací rastrů.
 • Mlha, osvětlení, pozadí.
 • Popisy, značky, objekty.


 

Popsaná bodová pole

 • Značky zaměřených bodů
 • Jména bodů, výšky bodů.
 • Automatický posun popisů na volná místa. Vztažné čáry.
Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty