Instalace 16.11.1

 

Novinky v PDF souboru na konci stránky.

 

Opravy

Obecně

 • V programu byla ošetřena situace, kdy se načetla zřejmě z externích dat (VFK) značka s číslem mimo povolený rozsah. Program provede náhradu za jednu ze základních značek.
 • Byl opraven výpočet poloměrů na polygonu s oblouky, když bylo změněno měřítko souřadné soustavy nadřazeným transformačním boxem. Chyba se projevovala v průsečících polygonů a v exportu polygonu s oblouky.
 • Byl vyřešen problém s ubývání paměti programu, který se výrazněji projevil v případě, kdy v řezech bylo více změn srovnávacích rovin a současně řada výškových kót.
 • Funkce UnDo a ReDo byly upraveny tak, aby nedocházelo k problémům při rychlém opakování funkce, kdy předchozí akce nebyla zcela dokončena.
 • Byla provedena úprava řešící občas se vyskytující nepříjemnost, kdy se po návratu z textového editoru, který byl vyvolán z programu, nezobrazilo okno programu.
 • Byla ošetřena situace, kdy se podařilo uživateli zkopírovat celý list dokumentu pod některý z objektů (tedy ne na základní úroveň). To způsobovalo podivné chování a pokus tento list smazat dopadl špatně. Nyní program umožňuje zkopírovat list do schránky, ale při vkládání pohlídá, aby se dal vložit jen na základní úroveň. Navíc chybně vložený list v dříve uložených dokumentech jde bez problémů smazat.
 • Vytvoření nové hladiny v dialogu hladin bylo opraveno tak, aby při volbě externí hladiny jako vzorové, nebyla převzata vlastnost externí, což vedlo k problémům.
 • Objekt Severka byl opraven tak, aby se kreslil správně i při změně měřítka půdorysu.

Model

 • Byl odstraněn problém s výpisem výšky na hladkém modelu terénu v místě kurzoru v informační části dialogu souřadnic.
 • Byla odstraněna chyba programu, která vznikla při kresbě vrstevnic ze souboru .vrs, pokud soubor neobsahoval ani jednu vrstvu.
 • Byl odstraněn problém s přepočtem popisů bodů dmt ve variantě se zrušením jejich předchozího stavu.
 • Návaznost - funkce Převzít bod byla opravena.
 • Zobrazení sklonů na modelu bylo opraveno tak, aby se správně zobrazovaly i na bodovém modelu.

Řezy

 • Kříží-li se trasa s více objekty v jednom bodě, přenesou se do řezu všechny (bod řezu bude obsahovat textové kódy všech objektů)

Toky, Cesty, Kanalizace, Vodovod

 • Oprava velikosti podkreslovaného bílého obdélníku pod nadpisem tabulky.

Soubory ke stažení


Novinky verze 16.11.1 Novinky verze 16.11.1
novinky_16-11.pdf
otevřít

Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty