Instalace 17.12.2

Novinky v PDF souboru na konci stránky.

Opravy

Obecně

 • Kopírování grafických vlastností - má-li řídící objekt vypnutou kresbu výplní a jeho vlastnosti se zkopírují do textu se zvýrazněním, je výsledná podkladová barva někdy náhodná - upraveno tak, že má-li text podložení, výplň se vždy zapne a vzor nastaví na SOLID.
 • V souboru .OGT pro přenos objektů do 3D-Pohledů někdy došlo ke zdvojení hladin. Při exportu z Atlasu se nejprve načítá původní tabulka hladin, aby se zachovalo již vytvořené nastavení. Byla provedena úprava, že při každém exportu se hladiny znovu profiltrují.
 • Objekt Popis - opravena chyba, kdy druhá odkazová čára a případné další se při umisťování ve snap módu přemístily chybně.
 • Opraven popis čtvercové sítě, kde nastavování fontu popisu někdy nešlo provést
 • Substituce v nadpisu sestavy řezů a v nadpisu řádky popisu řezu se nyní správně vyhodnotí o do výstupu při exportu řezů do textového souboru.
 • Chyba v zadání substituce v podmínce WHILE či BLOCK nebyla správně hlášena.
 • Pokud v sestavě řezů žádný řez nebyl, použití objektového plovoucího menu pro sestavu způsobilo chybu programu.
 • Export do DXF - vyplněné polygony mimo rám půdorysu při zapnutém ořezu na rám půdorysu se do DXF exportovaly.
 • Extrémy kresby - vyplněné polygony mimo rám půdorysu při zapnutém ořezu na rám půdorysu se sice nekreslily, ale ovlivňovaly extrémy kresby, takže funkce Zobrazit vše nefungovala správně.
 • Ve funkci Změnit uložení a typy objektů s požadavkem na zachování  polohy na listu a rozměrů při změně z výkresového na modelový typ bylo opraveno chybné chování u textových objektů.
 • Eroze - opreveno načítání RKCP faktorů z SHP soubhorů.

 • Kanalizace - Do exportu pro program WinPlan (sachty.exe) byly doplněny body potrubí mimo šachty. Doplní se tím sklon potrrubí v případě, kdy se první šachta neexportuje.

 • Výpočet objemu - do dialogu byla přidána možnost nastavit "Pomocné polohové rozptýlení bodů rozdílového modelu". Vhodně zvolená kladná hodnota může pomoci vyřešit problém, kdy výpočet objemu skončil předčasně s chybou (vzácně to může za určitých okolností nastat, když jeden z modelů použitých při výpočtu byl vygenerován z pravidelného čtvercového rastru vstupních bodů). Tento parametr se využije jen výjimečně a jeho zadání je umožněno pouze v případě, že ke stanovení objemu byla zvolena metoda "prolínání trojúhalníkových sítí".

 

Soubory ke stažení


krescom_v17121.pdf krescom_v17121.pdf
krescom_v17121.pdf
otevřít

Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty