Instalace 17.5.1

 

Novinky v PDF souboru na konci stránky.

 

Opravy

Obecně

 • Opraveno čtení AAD dokumentů z verze 3.x programu
 • Opraveno umístění čísel stránek při tisku, pokud mají stránky nastaven překryt.

Model

 • Při použití funkce Vložit z dat dokumentu pro vložení bodů a spojnic do modelu terénu se zavede jako povinná spojnice i spojnice mezi posledním a prvním bodem uzavřeného polygonu.
 • Znemožnění vysunutí menu programu mimo prostor pro menu, které způsobovalo že menu se při příštím spuštění programu neobjevilo.
 • Odstranění problémů, které mohly vzniknout při podržení mezerníku (mezerník funguje jako opakování posledního příkazu).
 • Opraveny problémy s dialogem souřadnic po aktualizaci externí reference.

Objekty

 •  Při přidávání dalších bodů polygonu ve snap-módu se již nepřestanou nabízet body stejného polygonu.
 • Oprava výpočtu obsahu polygonu v některých spec. případech.
 • Oprava chyby vzniklé v případě, že polygon měl jako podobjekt souběžný polygon a dialog vlastností se přepnul do režimu P1. Vlastnost souběžnosti se chybně sjednotila.
 • Opravena kresba značky bodu na 1. bodu polygonu, když bylo nastaveno zobrazení značek jen na obloucích.
 • Zdokonalení uvolňování paměti použité pro kresbu textových objektů. Při velkém počtu textových objektů v dokumentu dosud při práci paměť využitá programem znatelně přibývala.
 • Substituce {name}, {layer}, {IsPlg} atd. nefungovaly vždy dobře při použití v kombinaci s {SetObj("jmeno_objektu")}.
 • Bylo opraveno vkládaní funkcí z nabídky funkcí v dialogu substitucí.

Model

 • Pro zobrazení plošek DMT metodou 2 a 3 bylo zvýšením přesnosti omezeno proužkování ve velkých přiblíženích.
 • Generace modelu terénu s využitím více jader měla problém při větším počtu bodů než 130 000 000.

Půdorys

 • Upravena kontrola úspěšného vytvoření rastrového obrázku v Exportu rastru, takže uživatel by se měl vždy dozvědět, že se rastrový soubor nevytvořil.

Řezy

 • Při vkládání sestavy řezů dle vzoru ve variantě bez. podobjektů se nově zruší případné změny srovnávacích rovin, pokud ve vzoru byly, protože jinak by chyběly pod sestavou příslušné objekty změn srovnávacích rovin.
 • Funkce Sjednotit vlastnosti dle poslední vybrané sestavy byla opravena tak, aby u příčných sestav nesjednotila i staničení.

WMS

 •  Do instalace byl přidán konfigurační soubor WmsDownL.exe.config, který umožní přístup ke službám WMS přes prxoxy servery.
 •  Funkce Sjednotit vlastnosti dle poslední vybrané sestavy byla opravena tak, aby u příčných sestav nesjednotila i staničení.

Cesty

 • Opraveno aplikování vzorů při výpočtu řezů nad vybraným polygonem.
 • Oprava defaultního profilu křížení na kroužek 2mm při generování křížení z křížícího polygonu. Vlivem sjednocení typů křížení ve všech nadstavbách je možné vygenerovat i typy křížení, které daná nadstavba nepodporuje. U tohoto neznámého typu se v dialogu vlastností nezobrazí žádný typ a křížení se vykreslí jako kroužek 2mm místo trubky DN1000.
 • U objektů křížení vygenerovaných automaticky v průsečících s polygony se nyní nastavuje zákaz pohybu. Tato obecná vlastnost se dá v dialogu vlastností vypnout, ale standardně zamezuje nechtěnému posunu při editaci myší v řezu.

Toky

 • Doplněna kontrola jednotné orientace osy toku a břehů v půdorysu, čímž se zamezilo nesmyslnému generování podélných řezů, kde byly kalibrační body staničení na příčných řezech přeneseny z osy na břehy v opačném pořadí.
 • Opraveno mazání polygonů břehů - nyní se smaže jen řez břehu a ne celá sestava. To v určitých případech mohlo vést až k pádu aplikace. Pokud se smaže polygon osy toků, tak se smažou všechny sestavy podélných i příčných řezů.
 • Opraveno aplikování vzorů při výpočtu řezů nad vybraným polygonem.
 • Doplněno ignorování průsečíků u příčných řezů s polygony podélných řezů (polygon levého a pravého břehu).
 • Opraveno mazání polygonů břehů ve variantě vygenerovaných řezů nad vybraným polygonem osy koryta toku. Nyní se smaže jen řez břehu a ne celá sestava. Pokud se smaže polygon osy toků, tak se smažou všechny navázané sestavy podélných i příčných řezů !!!
 • Oprava defaultního profilu křížení na kroužek 2mm při generování křížení z křížícího polygonu. Vlivem sjednocení typů křížení ve všech nadstavbách je možné vygenerovat i typy křížení, které daná nadstavba nepodporuje. U tohoto neznámého typu se v dialogu vlastností nezobrazí žádný typ a křížení se vykreslí jako kroužek 2mm místo trubky DN1000.
 • Oprava zadání názvu křížícího polygonu pouze typem. Např. VVN[8] místo VVN[8:], tj. tam kde není potřeba zadávat DN, tak se zadávat nemusí, ani se nemusí psát znak dvojtečky.
 • U objektů křížení vygenerovaných automaticky v průsečících s polygony se nyní nastavuje zákaz pohybu. Tato obecná vlastnost se dá v dialogu vlastností vypnout, ale standardně zamezuje nechtěnému posunu při editaci myší v řezu.

Kanalizace

 • Kresba šachet v půdorysu je nyní dle modelových souřadnic v metrech. Dříve se kreslila pouze značka bez ohledu na skutečnou velikost.
 • Opraveno aplikování vzorů při výpočtu řezů nad vybraným polygonem.
 • Oprava defaultního profilu křížení na kroužek 2mm při generování křížení z křížícího polygonu. Vlivem sjednocení typů křížení ve všech nadstavbách je možné vygenerovat i typy křížení, které daná nadstavba nepodporuje. U tohoto neznámého typu se v dialogu vlastností nezobrazí žádný typ a křížení se vykreslí jako kroužek 2mm místo trubky DN1000.
 • Oprava zadání názvu křížícího polygonu pouze typem. Např. VVN[8] místo VVN[8:], tj. tam kde není potřeba zadávat DN, tak se zadávat nemusí, ani se nemusí psát znak dvojtečky.
 • U objektů křížení vygenerovaných automaticky v průsečících s polygony se nyní nastavuje zákaz pohybu. Tato obecná vlastnost se dá v dialogu vlastností vypnout, ale standardně zamezuje nechtěnému posunu při editaci myší v řezu.
 • Optimalizace SVK šachty jako u obecných SVK. Projeví se v případě odskokových čar mezi srovnávací rovinou a popisy výšek.
 • Oprava zobrazování úchopového bodu na středu šachty v půdorysu.

Vodovod

 • Kresba šachet v půdorysu je nyní dle modelových souřadnic v metrech. Dříve se kreslila pouze značka bez ohledu na skutečnou velikost.
 • Opraveno aplikování vzorů při výpočtu řezů nad vybraným polygonem.
 • Oprava defaultního profilu křížení na kroužek 2mm při generování křížení z křížícího polygonu. Vlivem sjednocení typů křížení ve všech nadstavbách je možné vygenerovat i typy křížení, které daná nadstavba nepodporuje. U tohoto neznámého typu se v dialogu vlastností nezobrazí žádný typ a křížení se vykreslí jako kroužek 2mm místo trubky DN1000.
 • Oprava zadání názvu křížícího polygonu pouze typem. Např. VVN[8] místo VVN[8:], tj. tam kde není potřeba zadávat DN, tak se zadávat nemusí, ani se nemusí psát znak dvojtečky.
 • U objektů křížení vygenerovaných automaticky v průsečících s polygony se nyní nastavuje zákaz pohybu. Tato obecná vlastnost se dá v dialogu vlastností vypnout, ale standardně zamezuje nechtěnému posunu při editaci myší v řezu.

Soubory ke stažení


Novinky verze 17.5.1 Novinky verze 17.5.1
verze-17a.pdf
otevřít

Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty