Instalace 18.6.1

Novinky v PDF souboru.

Opravy

Obecně

 • Byla opravena kresba čáry řezu terénem, která se kreslila, i když se vypnula kresba čáry objektu řezu.
 • Při kopii objektu s referenčním bodem bylo opraveno nabízení úchopových bodů kopírovaného objektu tak, aby byly nabízeny i po vytvoření kopie bez nutnosti překreslení okna.
 • Modul Laser - převzorkování a další funkce prováděné do stejného stejného modelu - pokud je výsledný model jen bodový a původní trojúhelníkový, bylo třeba doplnit smazání všech původních souborů modelu, které ve výsledném modelu nemají být.
 • U funkcí modulu Laser je nyní lépe vyřešeno smazání pracovních souborů ve všech variantách.
 • Při použití funkce Měření k zjišťování sklonů a rozdílu výšek na ploše modelu, byla odstraněna chyba programu, která se objevila, pokud model byl pouze lomený, tedy neměl soubor .rbo.
 • Ve funkci Export půdorysu do kmz bylo opraveno ustavení exportovaného obrazu.
 • pro objekt Rastr (rastrový obrázek) byl doplněna možnost dohledání souboru rastru, na který se objekt odkazuje, pokud se umístění souboru změnilo.
 • Pro externí dokumenty použité ve více úrovních (V půdorysu je zařazen externí dokument, který se také odkazuje na externí dokument či dokumenty) byla upravena funkce Znovu načíst externí dokument tak, aby se načetl vždy i dokument nejvyšší úrovně, i když při volání funkce byl zvolen objekt z dokumentu nižší úrovně (akce proběhla na zvoleném dokumentu, ale uživatel si obvykle neuvědomil, proč neměla kýžený efekt, pokud změny byly pouze v dokumentu první úrovně). Též byla v té souvislosti upravena funkce Vypnout kresbu externího dokumentu volaná z plovoucího objektového menu, kdy je nyní uživatel upozorněn, pokud je zvolen objekt z externího dokumentu nižší úrovně.
 • Cesty
  • oprava výpočtu odskoků popisů nad řezy po zavedení substitucí (výsledky mají jinou délku nežli substituční slova)
  • optimalizace určení jména DMT při přidávání polygonů pro příčné řezy. Vezme se stejný DMT jako u podélného řezu. V dřívějších verzích se použil první DMT nalezený v půdorysu pod vybraným polygonem.
  • doplněno automatické vložení navázaných objektů SVK a popisu nad řezem u značek nad podélným řezem vložených Ctrl+C a Ctrl+V
  • šířka vozovky u sklonových poměrů lze nyní zadat od 1cm
  • doplněno Ctrl+C a Ctrl+V u objektu Značka, aby se kopírovaly také SVK a popis
 • Toky
  • oprava výpočtu odskoků popisů nad řezy po zavedení substitucí (výsledky mají jinou délku nežli substituční slova)
  • optimalizace určení jména DMT při přidávání polygonů pro příčné řezy. Vezme se stejný DMT jako u podélného řezu. V dřívějších verzích se použil první DMT nalezený v půdorysu pod vybraným polygonem.
  • optimalizace variant zadání směru kolmého příčného polygonu toku. U předchozích verzí se u chybně orientovaných (směr z PB na LB) kolmých příčných polygonů kreslila zájmová plocha zrcadlově k ose toku. Nyní si funkce ověří směr a počítá s ním.
  • optimalizace pro vzory objektů (Popisy cest)
 • Kanalizace
  • doplněna kontrola šachet mimo NS při výstupu psaného profilu (Exportují se pouze šachty umístěné v platném intervalu staničení nivelety potrubí - NS. Pokud měla šachta staničení mimo rozsah NS
  • zoptimalizovány substituce popisu šachty v půdorysu i řezu:

   {SachtaJmeno} ...... jméno šachty

   {SachtaDN} ......... průměr šachty v [mm], kruhová

   {SachtaSxD} ........ DN nebo šířka x délka obdélníkové šachty v [mm]

   {SachtaDZZakladu} .. tloušťka základu šachty [m]

   {SachtaDZVika} ..... rozdíl výšek víka šachty od terénu[m]

   {SachtaZZakladu} ... výška základu šachty v [m n.m.]

   {SachtaZDna} ....... výška dna šachty v [m n.m.]

   {SachtaZVika} ...... výška víka šachty v [m n.m.]

   {SachtaZDnaVtok} ... výška dna vtoku do šachty v [m n.m.]

   {SachtaZDnaVytok} .. výška dna výtoku ze šachty v [m n.m.]

  • zoptimalizovány substituce přípojek v šachtě:

   {PDN} .............. průměr přípojky v mm

   {PSklon} ........... sklon přípojky v %

   {PDruh} ............ druh potrubí přípojky

   {PTyp} ............. zkratka typu přípojky

   {PDelka1} .......... délka prvního úseku přípojky

   {PCelkovaDelka} .... celková délka přípojky

   {Pz} ............... vrací výšku koncového bodu přípojky (v revizní šachtě)

  • zoptimalizovány substituce objektu na polygonu M - kótování úseku potrubí v situaci. Nyní lze tyto substituce využít na všech objektech vložených na polygon kanalizace, které mají textové popisy. Staničení pro určení dat z řezů se přebírá z objektu na polygonu kanalizace.

   {PotrubiDN} ........ průměr potrubí [mm]

   {PodsypDZ} ......... tloušťka podsypu [m]

   {PotrubiSklon} ..... sklon potrubí [‰]

   {PotrubiDL} ........ délka potrubí mezi šachtami [m]

  • oprava výpočtu odskoků popisů nad řezy po zavedení substitucí (výsledky mají jinou délku nežli substituční slova)
 • Vodovod
  • zoptimalizovány substituce objektu na polygonu M - kótování úseku potrubí v situaci. Nyní lze tyto substituce využít na všech objektech vložených na polygon vodovodu, které mají textové popisy. Staničení pro určení dat z řezů se přebírá z objektu na polygonu vodovodu.

   {PotrubiDN} ........ průměr potrubí [mm]

   {PodsypDZ} ......... tloušťka podsypu [m]

   {PotrubiSklon} ..... sklon potrubí [‰]

  • oprava výpočtu odskoků popisů nad řezy po zavedení substitucí (výsledky mají jinou délku nežli substituční slova)
  • oprava shodného posunu popisu řadu s popisy před řezy
Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty