Instalace 19.8.1

Novinky v PDF souboru.

Opravy

Obecně

 • Import SHP - extrémy importovaných dat se v dialogu zobrazí jak při importu do nového tak i do již existujícího půdorysu.
 • Byly opraveny v některých případech se vyskytující problémy s přepočtem řezů z menu řezy a po editaci modelu terénu (je-li zapnuta automatická aktualizace řezů).
 • Časté dotazy na obnovení křížení při přepočtu řezů z důvodu editace DMT a v obdobných případech byly výrazně zredukovány.
 • Objekt opakovaně vložený pomocí mezerníku použije správně vzor objektu dříve zvolený.
 • Byla opravena chyba způsobující za určitých podmínek vložení neexistujícího vzorku pro výplň k řezu, i když se výplň nekreslila, což způsobovalo varovné hlášení.
 • Objekt při kopii s referenčním bodem se v předchozí verzi chybně zkopíroval vícekrát.
 • Kombinace kláves Shift +Levé tlačítko myši již opět správně posouvá obsah okna.
 • Dialog hladin v režimu, kdy může zůstat stále přítomen na monitoru, se správně zachová i při přejmenování hladiny a po volbě velikosti vzorku výplně - tlačítko OK se červeně zvýrazní a umožní akci potvrdit.
 • Byl zrušen pomocný výpis (související s novými možnostmi dialogu hladin) na spodní stavové řádce okna programu.
 • V exportu do DXF byla odstraněna chyba, která se vyskytla v případě, že dokument měl více listů, uživatel přitom odmítl výběr listů pro export a současně vybraný exportovaný list neobsahoval půdorys.
 • Cesty
  • Pokud neexistovala hladina REZY_PF_PUVODNI, tak první řez na Listu PF byl chybně vždy červený v základní hladině.
 • Toky
  • Pokud neexistovala hladina REZY_PF_PUVODNI, tak první řez na Listu PF byl chybně vždy červený v základní hladině.
 • Kanalizace
  • Opraven úchopový bod středu šachty.
Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty