Jak ochrana funguje

Ochrana se skládá ze dvou hlavních částí. Jedna z nich je implementována přímo v chráněné aplikaci, druhá je nainstalována v počítači a stará se o bezproblémovou a bezpečnou komunikaci aplikace s klíčem.

Vlastní ochranu aplikace zajišťuje obálka (Envelope) a/nebo knihovna API funkcí:

1) Obálka se používá na hotový spustitelný soubor nebo dynamickou knihovnu; není třeba žádný zásah do zdrojového kódu. Aplikace je zašifrována, v některých případech (.NET, Java) jsou přidány finty na zmatení případných narušitelů; pak je aplikace "zabalena" do ochranných vrstev.
Přítomnost klíče a licence je kontrolována při spuštění - pokud je vše v pořádku, ochranné vrstvy jsou odstraněny, aplikace dekódována a zavedena do paměti, kde už pracuje obvyklým způsobem.
Obálka má k dispozici i rezidentní utilitu, která po celou dobu běhu aplikace v nastavitelných intervalech kontroluje, zda je správný klíč stále přítomen. Pokud jej nenajde, aplikace je ukončena.

2) Pokročilejší možnosti nabízejí knihovny API funkcí. Pomocí nich můžete s klíčem komunikovat z libovolného místa chráněné aplikace a údaje z klíče reagovat podle potřeby. Jednoduše tak můžete řídit přístup k různým částem programu v souladu se zakoupenou (a v klíči uloženou) licencí, ukládat a číst tajná data v paměti klíče, ...
Na nesprávný klíč či chybějící licenci můžete reagovat po svém - zkusit opakovaný přístup; ukončit program; nechat jej pokračovat, ale se špatnými postupy či daty; ...

Komunikaci s klíčem má na starosti ovladač (Run Time Environment - dále jen RTE). Jeho součástí je i uživatelská utilita Admin Control Center (dále jen ACC), která poskytuje koncovému uživateli nástroje pro diagnostiku i nakonfigurování funkcí ochrany. Kromě toho se dá využít i dálkovým updatům licencí v klíči, vynucenému odhlášení některé stanice u síťové licence či k dočasnému odpojení síťové licence pro offline práci (musí být předem povoleno vývojářem).

ACC spustíte zadáním URL http://localhost:1947 v adresním řádku libovolného webového prohlížeče. Nutnou podmínkou je samozřejmě nainstalované RTE.
 

Hardwarové klíče Sentinel
Máte zájem o naše služby?

Máte-li zájem o produkty Sentinel, kontaktujte našeho poradce

Vojtěch Vidman
Telefon: 272 766 085
Email: v.vidman@atlasltd.cz

Váš e-mail:

Vaše jméno:

Vaše zpráva:

ODESLAT
Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty