ODSTŘEL

Projektování trhacích prací

Aplikace slouží pro tvorbu projektů trhacích prací, zejména clonových odstřelů

Projektování nad digitálním modelem terénu:

 • Nástroje pro upřesnění terénu
 • Řada možností zobrazení terénu (stínování, vrstevnice, výšky bodů atd.)

Projektování trhacích prací probíhá nad digitálním modelem terénu lomu, který lze snadno připravit z tachymetricky zaměřených charakteristických bodů terénu. Aplikace poskytuje speciální nástroje pro další upřesnění modelu terénu v případech nedostatečného zaměření (zával paty lomové stěny, zátrh horní hrany).

Nástroje pro projektování:

 • okamžitě dostupné informace o vrtech i terénu
 • návrh vrtů podle záběrů, převrtávky, směru ke stěně, vzdálenosti od paty atd.
 • vrty samostatné a řadové, vázané k platu, podvrty
 • dynamické propojení řezů s půdorysem
 • volitené zobrazení vrtů v řezech


Vlastní projekt se tvoří v grafickém dokumentu programu Kres. Projektant pracuje souběžně v půdorysu i v dynamicky propojených řezech. Nejprve zpravidla navrhne několik charakteristických vrtů, na jejichž základě pak vkládá jednotlivé řady vrtů. Řady mohou být přímé i libovolně zalomené. Program přitom poskytuje projektantovi všechny potřebné informace o terénu i o jednotlivých vrtech a nabízí řadu nástrojů pro rozmístění vrtů a nastavení jejich parametrů (návrh vrtu zadáním požadovaného záběru, návrh sklonu vrtů podle sklonu stěny či podle vzdálenosti od paty, návrh délky vrtů zadáním převrtávky atd.).
Nad kterýmkoliv vrtem nebo nad libovolně zadanou trasou může projektant kdykoliv vytvořit řez, který vždy zobrazuje aktuální stav vrtů. Program automaticky zobrazuje v řezech "blízké" vrty a/nebo projektant sám volí vrty, které se mají v daném řezu zobrazit.

Bezpečnostní nástroje:

 • kontrola vzájemných vzdáleností vrtů
 • kontrola vzdáleností vrtů od terénu


Významnou funkcí programu je kontrola vzdáleností. Program vyhodnocuje jednak vzdálenosti vrtů od sebe, jednak vzdálenosti vrtů od terénu. Jsou-li některé vzdálenosti menší než projektantem zadané minimální hodnoty, program zobrazí protokol s informacemi o nevyhovujících vrtech a v půdorysu graficky vyznačí kritická místa na vrtech a na terénu

Projektová dokumentace:

 • volitelná zobrazení, měřítka, popisné texty, kótování
 • volitelné textové výstupy

Důležitá je možnost kdykoliv provádět dodatečné změny vrtů i celých řad, přidávat je, mazat, měnit měřítka zobrazení půdorysu i řezů, rozmisťovat půdorys, řezy či jiné objekty (rozpisky, tabulky) na listech dokumentu a poté pokračovat v projekční činnosti. Díky těmto vlastnostem a možnosti volně definovat popisné texty s automatickou aktualizací vypisovaných údajů lze též snadno upravit dokument do podoby finální grafické projektové dokumentace.
Výpis informací o vrtech do textového souboru s volitelným obsahem i formátem umožňuje přenos informací do jiných programů.

 

Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty