Produkty Atlas DMT

Naše společnost se od svého založení v roce 1991 zabývá vývojem software pro modelování terénu, v současné době již nabízíme produkty několikáté generace.

Digitální model terénu (DMT)

DMT, základ programového systému Atlas, umožňuje zpracovávat výškopisná data  - textové soubory z geodetických zápisníků (totálek),fotogrammetrie, Kokeše nebo z formátu Hydroinform. Další rozšířený vstupní formát je DXF (prostorové body, čáry, křivky nebo plošky - např. digitalizované vrstevnice). 

DMT je prostorová plocha, která více nebo méně zdařile (podle kvality zadání) kopíruje skutečný (zaměřený) nebo projektovaný terén. Vzniká na základě zadaných 3D bodů, čar a ploch, kterými prochází. Mimo ně se dopočítává podle matematických vzorců tak, aby se blížila skutečnosti – výpočet mezi zadanými body není založen na lineární interpolaci, ale modeluje hladký „oblý“ terén. Tam kde je to na závadu, lze doplnit terénní hrany.

DMT Atlas zpracovává najednou až 666 000 000 bodů.

Digitální model terénu (DMT)

DMT, náš hlavní produkt, je grafický systém pro modelování a zobrazování prostorových trojrozměrných ploch, zejména terénu.

Dokáže s běžně dostupným hardware zpracovat rozsáhlé modely až do 666.000.000 bodů. Od vytvoření plochy až po finální výkres pracuje ATLAS DMT s hladkou plochou.

Vlastnosti DMT

Profesně zaměřené aplikace

Nad DMT vyvinula firma řadu profesně zaměřených aplikací pro :

  • projektování liniových staveb: silnice a cesty - CESTY a vodní toky - TOK
  • venkovní rozvody: KANAL, VODA
  • analýzu tvaru terénu: expozice svahů, EROZE a laviny
  • zemní práce a skládkové hospodářství - OBJEM
  • geologický model, projekce postupů - TĚŽBA

Různá provedení DMT

V současné době nabízíme čtyři různá provedení digitálního modelu:

ATLAS DMT

Základní provedení, určené pro standardní PC s operačními systémy Windows XP, Vista, W7. Balík je možné sestavit dle různých specializací, rozlišených podle obsahu a podle množství zpracovaných bodů digitálního modelu, a doplnit o další rozšiřující moduly a aplikace.

ATLAS MISYS

Digitální model terénu pro systém MISYS 

ATLAS PLAN

Komfortní program pro zpracování podélných a příčných profilů. Funguje nezávisle na DMT. Je možno přikoupit některé aplikace.

ATLAS VRST

Digitální model terénu pro systém KOKEŠ

 

Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty