ŘEZY

Modul ŘEZY umožňuje v mnoha variantách tvorbu řezů nad DMT jak přímo zadávaných s výškami bodů v textových souborech či tabulkách, tak počítaných z modelu terénu připraveného systémem Atlas.

Aplikace: Jedná se o nadstavbu programu ATLAS DMT, která slouží k automatické tvorbě podélných profilů a příčných řezů.

Modul ŘEZY umožňuje realizovat z definované trasy (polygon) podélný profil s automaticky vygenerovaným svislým popisem. Na základě určených příčných polygonů příčné řezy. Objekty v situaci a v profilu jsou vzájemně propojeny, a proto při editaci v situaci se automaticky aktualizuje i odpovídající objekt v řezu.

Možnosti modulu ŘEZY:

  • trasa řezu určena polygony, textovým souborem (seznam souřadnic lomových bodů polygonu)
  • určení výšek bodů řezů výpočtem z modelu terénu, případně z vstupních dat trasy
  • výpočet nad více DMT a současné zobrazení příslušných řezových čar s odpovídajícími diferencemi
  • barevné výplně diferenčních ploch (vizuelní odlišení výkopů a násypů)
  • volba svyslého popisu v několika variacích (v zadaném kroku, na hrany modelu, na body polygonu, ... )
  • možnost zobrazení svislého popisu v místě křížení s jinými polygony a uvedením názvu křížícího polygonu
  • vyhlazení řezu
  • vložení výškové kóty (obecně, na řez, srovnávací rovinu)
  • změna srovnávací roviny (oproti nadefinované výpočtem)

Fotogalerie

Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty