Stavební geodézie

Kubatury a řezy (modul Objem a modul Řezy)

  • Kubatury mezi dvěma plochami - mezi zaměřeními původního a nového stavu, mezi zaměřením a projektem nebo mezi plochou a rovinou.
  • Rozdílový model mezi dvěma plochami - umožňuje barevné vyznačení výkopů a navážek v situaci.
  • Průsečnice ploch (terénů).
  • Zjednodušený výpočet kubatury haldy nebo jámy.
  • Profily a řezy nad jedním či více terény.
  • Automatické odvození profilu nebo příčných řezů podle tras zadaných v situaci. Při změně vedení trasy se řezy aktualizují.
  • Možnost nastavení měřítek, srovnávací roviny (a jejích změn v průběhu řezu), popisů, svislých popisů, kót a výplní.
  • Popis bodů a úseků (i oblouků) polygonu určujícího trasu řezu - staničení, poloha, č. lomového bodu, jméno, poloměr nebo délka oblouku apod.






 

Projektování terénních úprav (modul Design)

  • Podle zadané linie lze navrhovat terénní tvary - haldu, jámu, svah, zářez, násep, zeď.

Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty