TĚŽBA

Geologický model plánování těžby

Aplikace pro důlní měřictví, povrchovou i hlubinnou těžbu, geologii, geotechniku a projektování skládek.

Aplikace: Jedná se o nadstavbu programu ATLAS DMT, která obsahuje specializované funkce dle vybraných oblastí projekční nebo výpočetní oblasti.

Systém ATLAS DMT nabízí řadu programových modulů určených pro zpracování geologického modelu ložiska, pro řízení a plánování těžby a pro periodické sledování a vyhodnocování těžby v lomu či povrchovém dole.

Periodická měření

Při zaměřování lomu, dolu či skládky je třeba řešit celou řadu úloh souvisejících s periodickým vyhodnocováním měření povrchu a porovnáváním změn. ATLAS DMT pro tyto účely nabízí řadu funkcí:

 • řešení návaznosti hran mezi dvěma modely
 • přenos modelu (tj. automa-tickou náhradu starého stavu stavem novým)
 • rychlý a přesný výpočet kubatur mezi dvěma stavy včetně grafického výstupu
 • výpočet rozdílové plochy pro sledování poklesů a postupů těžby
 • práce s oblastí (částí rozsáhlého modelu)
 • dávkové načtení bodů nového měření do původního modelu
 • přečíslování bodů DMT pro zamezení duplicit při vícenásobném měření
 • prolínání ploch.

Geologický model

je definován soustavou ploch (modelů), které určují jednak geometrické vztahy (rozhraní geologických vrstev), jednak libovolné charakteristiky těchto vrstev (např. obsah síry, popela, koef. přerubání aj.). ATLAS DMT umožňuje tři základní výstupy z geologického modelu:

 • Vrt (sloupec) - v libovolném místě lze zjistit průběh vybraných položek z geologického modelu, přehledně jej zobrazit na obrazovce a vytisknout,
 • Výpočet kubatur umožňuje určit kubaturu obecného prostorového tělesa a rozdělit ji na základě geologického modelu do jednotlivých vrstev (kvalit),
 • Kresba geologických řezů dovoluje přehledně znázornit všechny vybrané vrstvy geologického modelu s možností editace výkresu a značek.

Plánování postupů těžby

tento modul se skládá se ze dvou částí:

 • Speciální editor KANEC s funkcemi pro návrh dopravní trasy, zadání min. dostupu, max. dosahu rypadla, výšky pojezdové plošiny a dalších prvků v závislosti na zadaných parametrech rypadla a postavení dopravních tras.
 • Výpočet objemu postupu - na základě požadovaného objemu těžby, výchozího místa a směru program navrhne konečný model postupu, který lze snadno přenést do stávajícího modelu šachty a vytvořit tak plánovaný stav.

Celé zpracování probíhá graficky s okamžitou kontrolou zadávaných parametrů a dovoluje rychlé vyzkoušení mnoha variant a výběr nejlepší z nich.

Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty