Vizualizace

Vizualizace (modul 3D Vizualizace)

  • Slouží k zobrazování DMT, volitelně s pokrytím texturou nebo kombinací textur.
  • Osvětlení, mlha, popisy, objekty.
  • Stafáž (porosty, postavy, vozidla) je možné umístit jednotlivě nebo hromadně podél nebo uvnitř oblasti vymezené linií (háj, alej). Lze nastavit rozptyl polohy i velikosti.  Stafáž je tvořena rastrovými obrázky, které se při změně směru pohledu natáčejí k pozorovateli.
  • Budovy. Jsou definovány uzavřenými polygony - segmenty stěn a střech. Jednotlivé segmenty je možné pokrýt texturou (např. fotografií nebo návrhem fasády). Střechy lze pokrýt např. ortofotem.Pro modelování budov je možné využít i formát DXF, pokud jsou v něm budovy definovány uzavřenými polyčarami (křivkami).
  • Podél linie nebo interpolací mezi polohami pozorovatele je možné vytvořit "průlet" do AVI souboru.
  • Propojen s informačním systémem MISYS firmy Gepro.
Copyright © ATLAS spol. s.r.o  |  Úvod - Atlas DMT - Hardwarové klíče Sentinel - Diskuzní fórum - O nás - Kontakty